Γ' Λυκείου

Ανθρωπιστικών, Νομικών & Κοινωνικών Επιστημών

(1° Επιστημονικό Πεδίο)
01

Ιστορία

02

Αρχαία

03

Λατινικά

04

Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία

Θετικών & Τεχνολογικών Επιστημών

(2° Επιστημονικό Πεδίο)
01

Χημεία

02

Μαθηματικά

03

Φυσική

04

Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία

Επιστημών Υγείας & Ζωής

(3° Επιστημονικό Πεδίο)
01

Χημεία

02

Βιολογία

03

Φυσική

04

Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία

Επιστημών Οικονομίας & Πληροφορικής

(4° Επιστημονικό Πεδίο)
01

Μαθηματικά

02

Πληροφορική

03

Οικονομία

04

Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία

elGreek
Scroll to Top