Πρόγραμμα Α' Λυκείου

Τάξη Αφετηρίας

Πρόγραμμα Α’ Λυκείου

Η Α' Τάξη Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας. Ο μαθητής διδάσκεται πολλά από τα βασικά μαθήματα που αποτελούν την αφετηρία για την εξέλιξη του στο Λύκειο αλλά και προϋπόθεση για την επιτυχία του στα Α.Ε.Ι.

Στα βασικά μαθήματα της Α' Λυκείου θεμελιώνεται η ύλη των μαθημάτων της Β' και Γ' Λυκείου αλλά και η ύλη των μαθημάτων των εισαγωγικών εξετάσεων.

Σύμφωνα με το ισχύον σχολικό Πρόγραμμα Α' Λυκείου δίνεται βαρύτητα σε τρεις βασικούς άξονες μαθημάτων όπου ενοποιούνται τα βασικά γνωστικά αντικείμενα:

Ελληνική Γλώσσα
Μαθηματικά
Φυσικές Επιστήμες

Τάξη Υποδομής

Στην Α' Λυκείου ο μαθητής έρχεται σε επαφή με πολλά και νέα μαθήματα, που αποτελούν όμως την αφετηρία για την μετέπειτα εξέλιξή του στο Λύκειο, αλλά και προϋπόθεση για την επιτυχία του στα Α.Ε.Ι.

Η βαθμολογία της Α' Λυκείου δεν υπολογίζεται στο βαθμό του Απολυτηρίου ή στην εισαγωγή του στο πανεπιστήμιο.

Στην τάξη αυτή όμως ο μαθητής

Εξοικειώνεται με τα γνωστικά αντικείμενα

Μυείται στο νέο τρόπο εξέτασης και αξιολόγησης

Θέτει τις βάσεις στα μετέπειτα εξεταζόμενα μαθήματα

Τι προτείνουμε

Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Η παρακολούθηση φροντιστηρίου από την Α' Λυκείου κρίνεται αναγκαία γιατί:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

01

Αρχαία

02

Νεοελληνική Γλώσσα

03

Άλγεβρα

04

Γεωμετρία

05

Φυσική

06

Χημεία

elGreek
Scroll to Top